wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

09.februar 2004/dion

 
 
 

Hvorfor tæller min varmemåler ?

 

Vedrørende Siemens elektroniske varmefordelingsmålere, der tæller ved lukket radiator

Når en radiator er lukket på thermostatventilen, så passerer der altid en lille smule varmt radiatorvand igennem ventilen alligevel. Dette kan give sig udslag i et minimalt forbrug på varmefordelingsmåleren

Hvis en lodretgående eller vandretgående varmestreng passerer tæt forbi en radiator, så vil der -selvom radiatorventilen er lukket - altid foregå en afsmitning af varmen fra strengen til radiatoren, når strengen er varm. Strengen er varm, når der er forbrug længere oppe eller længere henne på  samme streng. Den varme, der overføres til radiatoren på denne måde, bliver også registreret af varmefordelingsmåleren, men der vil også her være tale om et minimalt forbrug.

Hvis en radiator på et badeværelse er lukket, så kan man godt risikere, at varmefordelingsmåleren alligevel vil blive påvirket i følgende situation: Hvis beboeren - efter et langt, varmt bad - åbner et vindue eller en dør for udluftning efter badet. Der vil ske det, at radiatoren langsomt opvarmes af luften under badning. Luften i badeværelset kan blive op til 30 grader varm under ved badning. Ved udluftningen afkøles luften hurtigere end radiatoren. Når varmefordelingsmåleren registrerer, at radiatoren er mere end 3 grader varmere end luften, så begynder måleren at tælle, fordi dette normalt betyder, at der er blevet åbnet for radiatoren.

Den samme situation kan opstå i et køkken, hvor der bliver udluftet efter bagning eller kogning. Den varme, der i disse situationer registreres på måleren udgør et minimalt forbrug - men i dette tilfælde er der altså tale om et falsk forbrug. Man vil kunne undgå dette ved at køle luften langsomt ned / lufte langsomt ud, men hurtig udluftning altid er det mest effektive.

Ovennævnte 3 forhold kan altså bevirke, at måleren tæller, når der ikke er tændt for radiatoren.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

 

Copyright Oebro95.dk