wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

07.februar 2004/dion

 
 
 

 

Udluft boligen og undgå fugtskade

 

 

 

Formålet med at opsætte målere på radiatorerne er selvfølgelig at tilskynde til at spare på varmen - men kun til en vis grænse.

De fleste mener sikkert, at de kun bruger den varme, der er nødvendigt til deres behov. Det er sikkert også korrekt.

Som noget nyt vil der efter opsætning af målere være mulighed for, at man kan følge med i eget forbrug, og en del af varmeregningen vil fremover blive afregnet i forhold til det målte forbrug.

Derfor må det forventes, at der vil blive sparet yderligere på varmeforbruget  i mange boliger.

Nedsættelse af  varmeforbruget kan medføre fugtproblemer, som i værste fald bl.a. kan medføre angreb af skimmelsvampe.

Men nedsættelse af varmeforbruget behøver ikke at medføre fugtproblemer. Det gælder blot om at følge et par enkle regler og råd:

Fordel varmen rigtigt i boligen

Luft ud hver dag samt  efter bad og madlavning

Skru ned med omtanke

Fordel varmen rigtigt i boligen

En bolig kan ikke opvarmes korrekt ved kun at benytte radiatorerne i enkelte rum og holde radiatorer i andre rum lukket.

Hvis der ikke ønskes varme i f.eks. soveværelser, bør radiatoren i disse rum åbnes, så der holdes en rumtemperatur på mellem 12o og 16o C.

Holdes en radiator lukket, vil de øvrige radiatorer i stedet afgive mere varme. Det betyder, at varmen udnyttes dårligere. Det samlede varmeforbrug på målerne vil derved blive større, end hvis alle radiatorer i boligen deltager ligeligt i opvarmningen.

Lukkede radiatorer medfører desuden ofte problemer med koldt træk i boligen.

Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at termostaten på radiatoren står rigtigt, hvis radiatoren et par timer efter at man sidst har reguleret termostaten er lune for oven og kolde i bunden, og der samtidig er den ønskede temperatur i rummet.

Stiger temperaturen i rummet når der f.eks. er tændt for bageovnen eller solen skinner, vil radiatorventilen lukke for varmetilførslen til radiatoren, indtil temperaturen i rummet falder til under det indstillede niveau.

Luft ud hver dag samt  efter bad og madlavning

Den bedste og billigste måde at lufte en bolig ud på er at skabe kortvarigt gennemtræk i 5 til 10 minutter en til to gange dagligt på følgende måde:

- Luk for radiatorer

- Åbn vinduer og sørg for gennemtræk

- Efter 5 til 10 minutter lukkes for vinduer, og termostater sættes på samme indstilling som før.

På  denne måde udskiftes den fugtige luft i boligen. Men vægge og møbler når ikke at blive afkølet, hvorfor den ønskede temperatur opnås igen hurtigt og billigt.

Er der tendens til fugt i en bolig, kan de største problemer løses ved at gentage udluftningen flere gange om dagen - specielt om morgenen, efter madlavning og efter bad.

Udluftningsventiler i køkken og i bad bør altid være åbne. Og der bør altid luftes ud, når man har været i bad eller lavet mad. Er der udluftningsventiler i forbindelse med vinduerne, bør disse også være åbne, med mindre det i perioder er ubehagelige på grund af stærk blæst eller meget lave udetemperaturer.

Ligeledes bør man undgå at tørre vasketøj i boligen.

Skru ned med omtanke

Hvis en bolig forlades i en længere periode, kan der opnås en besparelse ved at skrue ned for varmen. Man bør dog ikke skrue længere ned end til 12o og 16o C.

Hvis boligen forlades i dagtimerne, og der skrues ned for varmen for at spare, risikerer man, at der i stedet for skal skrues ekstra op ved hjemkomsten for at varme vægge og inventar op. Det medfører en dårlig anvendelse af varmen og får målerne til at løbe unødigvendigt hurtigt. Eventuelle besparelser vil dermed hurtigt kunne forsvinde, og varmeforbruget kan i værste tilfælde blive større end hvis temperaturen i boligen holdes konstant.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

 

Copyright Oebro95.dk