wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

11. Februar 2003/dion

 
 
 

Bygnings-ændringer:

Flytning/nedrivning af vægge
Nedrivning af vægge (paneler skal i depot)

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Opsætning af vægge

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Døre, skabe m.v.
Blænding af døre (døre skal opbevares af beboere, på eventuelt loft )

Tilladt

Flytning af døre

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Etablering af nyt dørhul/dørbue

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Opsætning af faste skabe

Tilladt

Nedtagning af faste skabe (skal i depot)

Tilladt

Nedtagning af radiatorskjulere (skal opbevares af beboere, på eventuelt loft )

Tilladt

Modernisering af køkken
Køkkenmodernisering

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Ændring af køkkenbordshøjde

Tilladt

Modernisering af badeværelse

Badeværelsesmodernisering

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Installation af radioudstyr og antenner
Synlige installationer uden på hus

Ikke tilladt

Antenner på taget

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

Parabolantenne

Tilladelse skal først indhentes på ejendomskontoret

 

 

Copyright Oebro95.dk