wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

4. december 2004 

 
 
 
Opslag  
Klubværelse
Urbansgade 4.5 th.

 

Ledige boliger i opslag kan kun søges af beboere i afdelingen, afd. 207 i følge AKB's anvisningsregler.

Ansøgningsskema kan afhentes på ejendomskontoret Øbro 95 , Urbansgade 2, over gården. Skemaet skal indleveres på ejendomskontoret i udfyldt stand senest mandag den 13. december 2004

 
 
Adresse: Urbansgade 4.5.th
Type: Klubværelse
M2: 28,0
Rum: 1
Ledig fra: 01. februar 2005
Indskud: 1400,00 kr.
Husleje: 982,00 kr.
Varme: 274,00 kr.
Antennebidrag 168,00 kr.
 
 
  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 23 år på det tidspunkt, hvor lejemålet starter
  • Når man er fyldt 20 år, ganges ens bo-periode med 2
  • Ved førstegangssøgning skal der vedlægges attest fra folkeregisteret
  • Lejekontrakten for værelser på lofter indgås for maximalt 5 år.
  • Ved flere ansøgere til samme værelse anvises den ansøger, der har boet længst i Øbro 95.
  • Er der ingen ansøgere fra den afdeling, er det børn fra Kanslergården afd. 208 der har fortrinsret.
  • Er der ingen ansøgere fra Kanslergården - Vælges der en ansøger fra lokal opnoteringsliste
AKB's bestyrelse har besluttet, at ledige lejemål i en boligafdeling pr. 1. januar 1987 skal tilbydes afdelingens beboere - forinden de indgår i AKB's almindelige udlejning. I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almennyttige boligselskabers boliger § 8, stk.1,skal der ved tildeling af nyt lejemål samtidig afgives et lejemål. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende det ledige lejemål, kan du rette henvendelse til  varmemesterkontoret 35 26 24 28).

     

I opslag fra 06. december 2004 – 13.december 2004 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen og Lars Christensen
 

Copyright Oebro95.dk