wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

17. januar 2005 

 
 
Opslag  
Klubværelse
Urbansgade 4.5 tv.

 

Ledige boliger i opslag kan kun søges af beboere i afdelingen, afd. 207 i følge AKB's anvisningsregler.

Ansøgningsskema kan afhentes på ejendomskontoret Øbro 95 , Urbansgade 2, over gården. Skemaet skal indleveres på ejendomskontoret i udfyldt stand senest mandag den 13. december 2004

 
Adresse: Urbansgade 4.5.tv
Type: Klubværelse
M2: 29,0
Rum: 1
Ledig fra: 15. februar 2005
Indskud: 1400,00 kr.
Husleje: 999,50 kr.
Varme: 253,00 kr.
Antennebidrag 148,50 kr.
 
  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 23 år på det tidspunkt, hvor lejemålet starter
  • Når man er fyldt 20 år, ganges ens bo-periode med 2
  • Ved førstegangssøgning skal der vedlægges attest fra folkeregisteret
  • Lejekontrakten for værelser på lofter indgås for maximalt 5 år.
  • Ved flere ansøgere til samme værelse anvises den ansøger, der har boet længst i Øbro 95.
  • Er der ingen ansøgere fra den afdeling, er det børn fra Kanslergården afd. 208 der har fortrinsret.
  • Er der ingen ansøgere fra Kanslergården - Vælges der en ansøger fra lokal opnoteringsliste
AKB's bestyrelse har besluttet, at ledige lejemål i en boligafdeling pr. 1. januar 1987 skal tilbydes afdelingens beboere - forinden de indgår i AKB's almindelige udlejning. I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almennyttige boligselskabers boliger § 8, stk.1,skal der ved tildeling af nyt lejemål samtidig afgives et lejemål. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende det ledige lejemål, kan du rette henvendelse til  varmemesterkontoret 35 26 24 28).

Læs mere på www.oebro95.dk/klubvaerelse

I opslag fra 17. januar 200524. januar 2005 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen og Lars Christensen
 

Copyright Oebro95.dk