wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

01,maj2005/dion 

 
 
Opslag  
Klubværelse
Østerbrogade 95.5.tv. vær 3.

 

Ledige boliger i opslag kan kun søges af beboere i afdelingen, afd. 207 i følge AKB's anvisningsregler.

Ansøgningsskema kan afhentes på ejendomskontoret Øbro 95 , Urbansgade 2, over gården. Skemaet skal indleveres på ejendomskontoret i udfyldt stand senest mandag den 9. maj 2005

 
Adresse: Østerbrogade 95.5.tv - værelse 3
Type: Klubværelse
M2: 29,9
Rum: 1
Ledig fra: 15. maj 2005
Indskud: 1400,00 kr.  
Husleje: 1041,00 kr.
Copy-Dan 19,50 kr.
Varme: 216,00 kr.
Antennebidrag 148,50 kr.
 
  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 23 år på det tidspunkt, hvor lejemålet starter.
  • Når man er fyldt 20 år, ganges ens bo-periode med 2.
  • Ved førstegangssøgning skal der vedlægges attest fra folkeregisteret.
  • Lejekontrakten for værelser på lofter indgås for maximalt 5 år.
  • Ved flere ansøgere til samme værelse anvises den ansøger, der har boet længst i Øbro 95.
  • Er der ingen ansøgere fra den afdeling, er det børn fra Kanslergården afd. 208 der har fortrinsret.
  • Er der ingen ansøgere fra Kanslergården - Vælges der en ansøger fra lokal opnoteringsliste.
AKB's bestyrelse har besluttet, at ledige lejemål i en boligafdeling pr. 1. januar 1987 skal tilbydes afdelingens beboere - forinden de indgår i AKB's almindelige udlejning. I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almennyttige boligselskabers boliger § 8, stk.1,skal der ved tildeling af nyt lejemål samtidig afgives et lejemål. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende det ledige lejemål, kan du rette henvendelse til  ejendomskontoret (35262428).

Læs mere på www.oebro95.dk/klubvaerelse

I opslag fra 02, maj 200509. maj 2005 

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen
 

Copyright Oebro95.dk