wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

05.november2002/Dion Madsen

 

Budgetkontrol pr.30.09.2002

Overskud 1.519 kr

Jeg har også arket med forklaringer til budgetkontrollen, hvis i vil have et eksemplar af denne, så skriv ned til kontoret, så sender vi en op til jer. Mail til Ejendomskontor 
        Forventet   Forventet        
    Saldo pr.   tilgang   saldo   Budget     
Konto Tekst 30/9 2002   1/10 - 31/12 2002   2002   2002   Difference
                     
101 Nettokapitaludgifter 0   91.825   91.825   91.825   0
  Offentlige og andre faste udgifter                  
106 Ejendomsskat 276.624   0   276.624   276.624   0
107 Vandafgift 313.421   -20.685   292.736   313.500   -20.764
108 Rottebekæmpelse m.m. 1.348   1   1.348   1.900   -552
109 Renovation 209.417   15.039   224.457   206.000   18.457
    800.809   -5.645   795.165   798.024   -2.859
                     
110 Forsikringer 85.301   943   86.244   83.400   2.844
111.1 El fælles m.v. 77.798   41.466   119.264   122.600   -3.336
111.3 Målerpasning m.v. 9.881   0   9.881   11.200   -1.319
    87.679   41.466   129.145   133.800   -4.655
112.1 Administrationsbidrag 222.638   74.213   296.851   297.416   -565
  Administration varmeregnskab 5.805   58   5.863   5.873   -10
112.2 Dispositionsfond 15.424   5.142   20.566   20.566   0
    243.868   79.412   323.280   323.855   -575
113.1 A-indskud 200.631   66.877   267.508   267.508   0
113.2 G-indskud 399.895   133.298   533.193   525.992   7.201
    600.526   200.175   800.701   793.500   7.201
  Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.818.183   316.352   2.134.535   2.132.579   1.956
  Variable udgifter                  
114 Renholdelse 508.003   172.947   680.950   677.358   3.592
115 Almindelig vedligeholdelse 216.364   57.469   273.833   249.000   24.833
116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 149.707   195.484   345.191   365.000   -19.809
116.9 Dækkes af tidl. henlæggelser -149.707   -195.484   -345.191   -365.000   19.809
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto 0   0   0   0   0
118 Særlige aktiviteter 19.050   5.975   25.025   28.500   -3.475
119 Diverse udgifter 19.857   8.632   28.489   27.500   989
119.9 Uforudsete udgiftsstign. 0   0   0   18.800   -18.800
  Variable udgifter ialt 763.274   245.023   1.008.297   1.001.158   7.139
                     
  Henlæggelser                  
120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 0   675.000   675.000   675.000   0
122.1 Fællesfondsarbejde 0   61.256   61.256   61.256   0
122.2 Indv. vedligeholdelse 171.536   57.164   228.700   228.700   0
    171.536   118.420   289.956   289.956   0
123.1 Tab ved lejeledighed 0   0   0   0   0
123.2 Tab ved fraflytning 0   0   0   0   0
    0   0   0   0   0
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 0   98.905   98.905   98.905   0
126 Afskrivning på lån af egne midler 0   129.893   129.893   129.893   0
129 Tab ved lejeledighed, netto 0   0   0   0   0
130 Tab ved fraflytning, netto 0   0   0   0   0
132 Ydelse vedr. frikøb                  
134 Korrektion vedr. tidl. år 0   0   0   0   0
  Ordinære indtægter                  
201 Lejeindtægter 3.197.634   1.105.487   4.303.121   4.299.382   -3.739
202 Renteindtægter 8.454   41.947   50.401   45.320   -5.081
203.1 Tilskud fra boligorganisationen 27.544   -22.290   5.254   4.614   -640
203.2 Vaskeriindtægter 51.155   20.000   71.155   70.000   -1.155
203.2 Andre ordinære indtægter 2.302   -2.302   0   0   0
  Ordinære indtægter i alt 3.287.089   1.142.842   4.429.930   4.419.316   -10.614
  Ekstraordinære indtægter                  
206 Korrektion vedr. tidl. år 0   0   0   0   0
  Ekstraordinære indtægter i alt 0   0   0   0   0