wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

05. Juni 2002 / dion

     
 

Budgetkontrol pr. 31.04.2002

Afdeling 207 Øbro 95 Overskud:på kr.72.306
Jeg har også arket med forklaringer til budgetkontrollen, hvis i vil have et eksemplar af denne, så skriv ned til kontoret, så sender vi en op til jer. Mail til Ejendomskontor 
           
                     
        Forventet   Forventet        
    Saldo pr.   tilgang   saldo   Budget     
Konto Tekst 30/4 2002   1/5 - 31/12 2002   2002   2002   Difference
                   
101 Nettokapitaludgifter 0   91.825   91.825   91.825   0
  Offentlige og andre faste udgifter                  
106 Ejendomsskat 276.624   0   276.624   276.624   0
107 Vandafgift 313.421   -17.249   296.172   313.500   -17.328
108 Rottebekæmpelse m.m. 1.348   0   1.348   1.900   -552
109 Renovation 209.417   16.500   225.917   206.000   19.917
    800.810   -749   800.061   798.024   2.037
                     
110 Forsikringer 85.301   943   86.244   83.400   2.844
111.1 El fælles m.v. 23.199   98.353   121.552   122.600   -1.048
111.3 Målerpasning m.v. 9.881   0   9.881   11.200   -1.319
    33.080   98.353   131.433   133.800   -2.367
112.1 Administrationsbidrag 98.950   197.901   296.851   297.416   -565
  Administration varmeregnskab 5.805   58   5.863   5.873   -10
112.2 Dispositionsfond 3.428   17.138   20.566   20.566   0
    108.183   215.097   323.280   323.855   -575
113.1 A-indskud 0   267.508   267.508   267.508   0
113.2 G-indskud 0   515.261   515.261   525.992   -10.732
    0   782.769   782.769   793.500   -10.732
  Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.027.374   1.096.413   2.123.787   2.132.579   -8.792
  Variable udgifter                  
114 Renholdelse 219.131   432.554   651.685   677.358   -25.673
115 Almindelig vedligeholdelse 109.788   187.950   297.738   249.000   48.738
116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 33.595   331.405   365.000   365.000   0
116.9 Dækkes af tidl. henlæggelser -33.595   -331.405   -365.000   365.000   -730.000
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto 0   0   0   -365.000   365.000
118 Særlige aktiviteter 6.207   15.500   21.707   28.500   -6.793
119 Diverse udgifter 17.820   9.150   26.970   27.500   -530
119.9 Uforudsete udgiftsstign. 0   18.800   18.800   18.800   0
  Variable udgifter ialt 352.946   663.954   1.016.900   1.366.158   -349.258
                   
  Henlæggelser                  
120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 0   675.000   675.000   675.000   0
122.1 Fællesfondsarbejde 0   61.256   61.256   61.256   0
122.2 Indv. vedligeholdelse 76.237   152.463   228.700   228.700   0
    76.237   213.719   289.956   289.956   0
                     
  Henlæggelser i alt 76.237   888.719   964.956   964.956   0
  Ekstraordinære udgifter                  
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 0   98.905   98.905   98.905   0
126 Afskrivning på lån af egne midler 0   90.293   90.293   129.893   -39.600
130 Tab ved fraflytning, netto 2.302   -2.302   0   0   0
  Ekstraordinære udgifter i alt 2.302   186.896   189.198   228.798   -39.600
  Udgifter i alt 1.458.859   2.927.807   4.386.666   4.784.316   -397.650
                     
  Ordinære indtægter                  
201 Lejeindtægter 1.407.425   2.895.696   4.303.121   4.299.382   -3.739
202 Renteindtægter 2.638   42.884   45.522   45.320   -202
203.1 Tilskud fra boligorganisationen 9.181   32.148   41.329   4.614   -36.715
203.2 Vaskeriindtægter 18.225   50.775   69.000   70.000   1.000
203.2 Andre ordinære indtægter 0   0   0   0   0
  Ordinære indtægter i alt 1.437.469   3.021.503   4.458.972   4.419.316   -39.656
  Indtægter i alt 1.437.469   3.021.503   4.458.972   4.419.316   -39.656
    -21.390   -93.696   72.306   -365.000   -437.306
                   
Difference:  Overskud på kr. 72.306