Budgetkontrol pr. 31.04.2001

 

Øbro 95 den 28. Maj 2001/dsm

Overskud 40.889 kr

Afdeling 207 Øbro 95

30/4 2001

Forventet

Forventet

Saldo pr.

tilgang

saldo

Budget

Konto

Tekst

30/4 2001

1/5 - 31/12 2001

2001

2001

Difference

101

Nettokapitaludgifter

0

91.825

91.825

91.825

0

Offentlige og andre faste udgifter

106

Ejendomsskat

258.182

0

258.182

258.182

0

107

Vandafgift

318.608

-14.928

303.680

330.400

-26.720

108

Rottebekæmpelse m.m.

1.711

0

1.711

1.900

-189

109

Renovation

188.636

8.687

197.324

190.600

6.724

767.138

-6.241

760.897

781.082

-20.185

110

Forsikringer

65.365

0

65.365

67.600

-2.235

111.1

El fælles m.v.

128.204

-9.494

118.710

126.500

-7.790

111.3

Målerpasning m.v.

10.556

0

10.556

10.500

56

138.760

-9.494

129.266

137.000

-7.734

112.1

Administrationsbidrag

95.711

191.422

287.133

287.585

-452

Administration varmeregnskab

5.680

0

5.680

5.691

-11

112.2

Dispositionsfond

6.667

13.334

20.001

20.001

0

108.058

204.756

312.814

313.277

-463

113.1

A-indskud

66.877

200.631

267.508

267.508

0

113.2

G-indskud

128.815

386.446

515.261

524.792

-9.532

195.692

587.077

782.769

792.300

-9.532

Offentlige og andre faste udgifter i alt

1.275.013

776.098

2.051.111

2.091.259

-40.148

Variable udgifter

114

Renholdelse

607.042

48.881

655.923

654.922

1.001

115

Almindelig vedligeholdelse

107.972

178.396

286.368

241.500

44.868

116

Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser

127.832

148.064

275.896

265.000

10.896

116.9

Dækkes af tidl. henlæggelser

-127.832

-148.064

-275.896

-265.000

-10.896

117

Istandsættelse ved fraflytning, netto

0

0

0

0

0

118

Særlige aktiviteter

12.885

12.700

25.585

28.200

-2.615

119

Diverse udgifter

8.100

6.000

14.100

30.550

-16.450

119.9

Uforudsete udgiftsstign.

0

0

0

18.800

-18.800

Variable udgifter ialt

735.999

245.977

981.976

973.972

8.004

Afdeling 207 Øbro 95

Forventet

Forventet

Saldo pr.

tilgang

saldo

Budget

Konto

Tekst

30/4 2001

1/5 - 31/12 2001

2001

2001

Difference

Henlæggelser

120

Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser

650.000

0

650.000

650.000

0

122.1

Fællesfondsarbejde

61.256

0

61.256

61.256

0

122.2

Indv. vedligeholdelse

75.588

153.112

228.700

228.700

0

136.844

153.112

289.956

289.956

0

Henlæggelser i alt

786.844

153.112

939.956

939.956

0

Ekstraordinære udgifter

126

Afskrivning på lån af egne midler

0

124.338

124.338

129.355

-5.017

Ekstraordinære udgifter i alt

0

124.338

124.338

129.355

-5.017

Udgifter i alt

2.797.857

1.391.349

4.189.206

4.226.367

-37.161

Ordinære indtægter

201

Lejeindtægter

1.373.651

2.755.989

4.129.639

4.119.327

-10.312

202

Renteindtægter

50

27.654

27.705

31.950

4.245

203.1

Tilskud fra boligorganisationen

0

5.082

5.082

5.090

8

203.2

Vaskeriindtægter

13.742

53.500

67.242

70.000

2.758

203.2

Andre ordinære indtægter

0

0

0

0

0

Ordinære indtægter i alt

1.387.443

2.842.225

4.229.668

4.226.367

-3.301

Ekstraordinære indtægter

206

Korrektion vedr. tidl. år

428

0

428

0

-428

Ekstraordinære indtægter i alt

428

0

428

0

-428

Indtægter i alt

1.387.870

2.842.225

4.230.095

4.226.367

-3.728

-1.409.986

-1.450.876

40.889

0

-40.889

Difference: Overskud på kr. 40.889