wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

06.oktober 2004/dion

 
 
 

Budgetkontrol pr 30.08.2004

Overskud 35.537 kr.

 
 
 
Der er følgende væsentlige afvigelser i 2004 i forhold til det budgetlagte;
Færre udgifter / flere indtægter:
- Besparelse på vandafgifter på kr. 12.141 (konto 107)
- Besparelse på renovation på kr. 21.706 (konto 109)
- Besparelse på forsikring på kr. 3.077 (konto 110)
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på kr. 10.493 (konto 111.1)
- Besparelse på renholdelse på kr. 23.554 (konto 114)
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 14.500 (konto 115)
- Besparelse på særlige aktiviteter på kr. 4.000 (konto 118)
- Merudgift på divers -xe udgifter på kr. 5.391 (konto 119)
- Færre indtægter vedrørende lejen på kr. 49.266 (konto 201)
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 1.711 (konto 202)
- Flere indtægter vedr. tilskud fra boligorganisationen på kr. 12.000 (konto 203)
Flere udgifter / færre indtægter:
- Merudgift på ejendomsskatter på kr. 6.797 (konto 106)
- Merudgift på diverse udgifter på kr. 5.391 (konto 119)
- Færre indtægter vedrørende lejen på kr. 49.266 (konto 201)
 
Herudover er der afsat kr. 18.470 (konto 119.9) til uforudsete udgifter
 
 
 

Copyright Oebro95.dk