wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

15. juni 2004/dion

 
 
 

Budgetkontrol pr 30.04.2004

Overskud 52.991 kr.

 
- Besparelse på vandafgifter på kr. 7.313 (konto 107)     -7.313
- Merudgift på renovation på kr. 20.985 (konto 109)     20.985
- Besparelse på forsikring på kr. 3.077 (konto 110)     -3.077
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på kr. 6.463 (konto 111.1)   -6.463
- Merudgift på G-indskud på kr. 1.804 (konto 113)     1.804
- Besparelse på renholdelse på kr. 26.629 (konto 114)     -26.629
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 14.000 (konto 115)     14.000
- Merudgift på særlige aktiviteter på kr. 1.500 (konto 118)     1.500
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 16.528 (konto 119)     -16.528
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 10.734 (konto 201)     10.734
- Flere indtægter vedr. tilskud fra boligorganisationen på kr. 9.000 (konto 203)   9.000
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 1.009 (konto 204 - 207)   1.009
       
Herudover er der afsat kr. 18.470 (konto 119.9) til uforudsete udgifter      
 
 
Hvis i gerne vil have budgetkontrol med kommentar kontakter i bare ejendomskontoret
 

Copyright Oebro95.dk