wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

23. oktober 2003/dion

 
 
 

Budgetkontrol pr 30.09.2003

Overskud 37.362 kr.

 
- Besparelse på ejendomsskatter på kr. 17.519 (konto 106)
- Besparelse på vandafgifter på kr. 10.378 (konto 107)
- Besparelse på kloakbidrag, vejafgift m.m. på kr. 895 (konto 108)
- Besparelse på renovation på kr. 144 (konto 109)
- Merudgift på forsikring på kr. 1.233 (konto 110)
- Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 6.914 (konto 111.1)
- Merudgift på målerpasning m.v. på kr. 1.247 (konto 111.3)
- Merudgift på administrationsbidrag på kr. 3.132 (konto 112.1)
- Besparelse på G-indskud på kr. 7.144 (konto 113)
- Merudgift på renholdelse på kr. 64.691 (konto 114)
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 30.000 (konto 115)
- Besparelse på særlige aktiviteter på kr. 1.396 (konto 118)
- Merudgift på diverse udgifter på kr. 7.357 (konto 119)
- Færre indtægter vedrørende lejen på kr. 5.578 (konto 201)
- Flere indtægter vedrørende renten på kr. 4.590 (konto 202)
- Flere indtægter vedr. tilskud fra boligorganisationen på kr. 73.450 (konto 203)
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 19.088 (konto 204 - 207)
Herudover er der afsat kr. 12.000 (konto 119.9) til uforudsete udgifter
 
 
Hvis i gerne vil have budgetkontrol med kommentar kontakter i bare ejendomskontoret
 

Copyright Oebro95.dk