Undersøgelse vedr. Internet:

Østerbro den 29. januar 2001

Til beboerne i Øbro 95!

 

Undersøgelse vedr. Internet

På beboermødet den 26. september 2000 blev det besluttet at nedsætte et teknologiudvalg, der skulle undersøge muligheder og betingelser for at udnytte ny teknologi inden for hurtige konstante Internet-forbindelser, alternative TV-løsninger og evt. fælles telefoncentral. Udvalget har holdt sit første møde og besluttet at starte med en beboerundersøgelse, der skal give os overblik over, hvilke typer forbindelser I allerede har til Internettet, hvordan jeres interesse for at udnytte den nye teknologi er, og hvor meget I kan/vil betale for sådanne forbindelser.

Vi beder jer derfor om at udfylde spørgeskemaet – også selv om I hverken har Internet i dag eller noget ønske om at få det. Jo flere svar vi får, jo bedre kan vi forberede de beslutninger, som vi skal træffe på de kommende beboermøder.

Udvalget vil i første omgang undersøge markedet, dvs. de forskellige typer, betingelser, priser m.v. på de såkaldte "bredbånds-løsninger". Bredbånd vil sige, at man får en konstant forbindelse til Internettet med en hastighed, der er langt hurtigere end et normalt modem. Med en sådan tilkobling betaler man en fast pris, uanset hvor meget man bruger Internettet.

Jeres svar på skemaet er udelukkende vejledende og binder jer altså på ingen måde. Alle beslutninger om dette spørgsmål vil blive truffet på beboermøder eller ved efterfølgende urafstemninger.

I kan udfylde spørgeskemaet anonymt. Men I kan også udfylde feltet med navn og adresse, så ved vi, at I har udfyldt skemaet og derfor ikke skal rykke jer for at aflevere. Spørgeskemaerne vil blive behandlet statistisk i en lille gruppe bestående af Dion Madsen, Søren Holm og Rene Nissen – og ingen andre vil se skemaerne, der betragtes som fortrolige.

Vi vil undervejs orientere løbende på en ny hjemmeside for ejendommen, som Dion har designet. Hvis I vil følge med, når teknologiudvalget lægger nye oplysninger ind på hjemmesiden, så opgiv også jeres e-mail adresse, så får I direkte besked fra Dion.

Teknologiudvalget består af følgende:

Martin Hauerslev, Jakob Erlandsens Gade 10 (forslagsstiller)

Dion Madsen, Urbangade 2, over gården (driftsassistent/ledende varmemester)

Rene Nissen, Urbangade 2 (beboer)

Flemming Pedersen, Urbangade 2 (beboer)

Steen Hartvig Jacobsen (bestyrelsen)

Søren Holm (formand for bestyrelsen)

Vi håber, at rigtig mange af jer vil hjælpe os med undersøgelsen. Vi beder om, at I udfylder spørgeskemaet hurtigt og afleverer det i Dions brevkasse ved vaskeriet/Laden senest onsdag den 14. februar. Det tager kun et par minutter.

Med venlig hilsen

Teknologiudvalget i Øbro 95