wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

14. april 2003 /Bestyrelsen

 

 

 
 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Tirsdag den 13.maj 2003 kl.19.30

Beboerrummet ved vaskeriet

Med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2.   Godkendelse af beretning
3.   Godkendelse af afdelingens regnskab for 2002
4.   Godkendelse af råderetsudvalgets udspil vedr. råderet
5.   Målsætninger for ejendommens drift og administration
6.   Klubværelser nyt køkken
7.   Behandling af indkomne forslag
8.   Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i        afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget
9.   Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
·        3 bestyrelsesmedlemmer på valg.    
10. Status udvalg
·        Gårdudvalg
·        Børnefestudvalget ( fastelavn og julefest )
11. Eventuelt
 

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

·        Forslag til afdelingens råderetskatalog 
·        Afdelingsbestyrelsens beretning
·        Revideret regnskab for 2002

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest tirsdag den 29. april 2003. Indkomne forslag vil blive uddelt senest tirsdag den 6. maj 2003

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen