wpe3.jpg (2771 bytes)

information                         

www.oebro95.dk

Til Beboere I Øbro 95

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde)   28. august 2001/dsm

Onsdag den 26.September 2001 kl. 19.30

i Beboerrum ved vaskeriet ( Laden )

med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
6.   Beslutning om internetforbindelse på ejendommen * 
    7.   Budget for 2002 inkl. Langtidsplan
8.   Orientering fra Udvalg  
    9.   Eventuelt

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil blive udsendt 2 uger før mødets afholdelse. Ændringsforslag fra beboerne hertil skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 1 uge før mødets afholdelse.  De indkomne ændringsforslag vil herefter blive gennemgået af afdelingsbestyrelsen og  udsendt med afdelingsbestyrelsens kommentar til  beboerne.

* Der kommer en beskrivelse ud om internetforbindelse og en beregning på særskilt huslejekonsekvens.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret.  

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )