wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

14. August 2002/Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde) i Beboerrum ved vaskeriet

Torsdag den 12. September 2002 kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
6.   Budget for 2003. Incl. Langtidsplan
    7.   Orientering fra Udvalg  
  8.   Eventuelt
     

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil blive udsendt 2 uger før mødets afholdelse. Ændringsforslag fra beboerne hertil skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 1 uge før mødets afholdelse.  De indkomne ændringsforslag vil herefter blive gennemgået af afdelingsbestyrelsen og  udsendt med afdelingsbestyrelsens kommentar til  beboerne.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest Torsdag den 29. August 2002

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret.  

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )