wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Uddelt til beboere 25. Marts 2002/Bestyrelsen

     
 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Tirsdag den 7.maj 2002 kl.19.30

Beboerrummet ved vaskeriet

Med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2.   Godkendelse af beretning
3.   Godkendelse af afdelingens regnskab for 2001
4.   Behandling af indkomne forslag
5.   Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget
6.   Teknologiudvalgets udspil vedrørende internet, telefoni og hybrid. Til beslutning
7.   Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
·        3 bestyrelsesmedlemmer på valg.    
8.   Status udvalg
·        Gårdudvalg
·        Børnefestudvalget ( fastelavn og julefest )
9.   Eventuelt
 

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

·        Afdelingsbestyrelsens beretning
·        Revideret regnskab for 2001

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest tirsdag den 23. april 2002. Indkomne forslag vil blive uddelt senest tirsdag den 30. april 2002

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen