Indkaldelse til afdelingsmøde 16. Maj 2001:

Øbro 95 / Afdelingsbestyrelsen

17.april 2001

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Onsdag den 16.maj 2001 kl.19.30

Beboerrummet ved vaskeriet

 

Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
  2. Godkendelse af beretning
  3. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2000
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget
  6. Teknologiudvalgets udspil vedrørende internet, telefoni og hybrid.
  7. Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
  • Formand
  • 3 Bestyrelse medlemmer
  1. Status udvalg
  • Gårdudvalg
  • Børnefestudvalget ( fastelavn og julefest )
  1. Eventuelt

 

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

  • Afdelingsbestyrelsens beretning
  • Revideret regnskab for 2000

 

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest onsdag den 02. maj 2001. Indkomne forslag vil blive uddelt senest onsdag den 09. maj 2001

 

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Afdelingsbestyrelsen