wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

 

 
Ansøgningsskema
Klubværelse
Øbro 95

 

 

   
Vedrørende adresse: Lejemålsnummer:
 
Jeg ønsker at leje ovenstående bolig og oplyser på tro og love:
Fulde navn: Cpr.nr.
 
Fuldenavn på forældre:  
Forældres adresse:  
Forældres lejemålsnummer:  
Dato og år for forældres indflytning i Øbro95  
Eventuel tidligere adresser i Øbro95  
 
Telefon/mobil/mail:  
Egen Underskrift:  
Dato:  
 
Regler for ansøger:
  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 23 år på det tidspunkt, hvor lejemålet starter
  • Når man er fyldt 20 år, ganges ens boperiode med 2
  • Lejekontrakten for værelser på lofter indgås for maximalt 5 år.
  • Ved flere ansøgere til samme værelse anvises den ansøger, der har boet længst i Øbro 95.
  • Er der ingen ansøgere fra Øbro 95 - Vælges børnebørn eller andre nære slægtninge af beboere i ejendommen. Er der flere ansøgere, er det beboernes anciennitet, der er gældende.
  • Blandt vurderingskriterierne er ejendomskontorets personlige indtryk af de pågældendes egnethed til at glide ind i miljøet på loftet, og om ansøgerne har bekendte i ejendommen, der vil påtage sig et ansvar som ejendomskontorets kontaktperson i tilfælde af problemer.
 

 

Copyright Oebro95.dk