wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

23.januar 2011/Dion

     
 

Klubværelser

     
Regler
  • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men må ikke være fyldt 23 år på det tidspunkt, hvor lejemålet starter
  • Når man er fyldt 20 år, ganges ens boperiode med 2
  • Lejekontrakten for værelser på lofter indgås for maximalt 5 år.
  • Ved flere ansøgere til samme værelse anvises den ansøger, der har boet længst i Øbro 95.
  • Er der ingen ansøgere fra Øbro 95 - Vælges børnebørn eller andre nære slægtninge af beboere i ejendommen. Er der flere ansøgere, er det beboernes anciennitet, der er gældende.
  • Blandt vurderingskriterierne er ejendomskontorets personlige indtryk af de pågældendes egnethed til at glide ind i miljøet på loftet, og om ansøgerne har bekendte i ejendommen, der vil påtage sig et ansvar som ejendomskontorets kontaktperson i tilfælde af problemer.
  • En lejer kan søge om forlængelse af sin kontrakt i 2 år ad gangen med mulighed for forlængelse forudsat at der ikke er andre ansøgere fra Øbro95, der søger værelset ved opslag
 
Der er p.t. 14 klubværelser
Ansøgningsskema til ledig klubværelse Kontrakt ejendomskontoret
 
Billeder:   Video:    
   
 
 

 

 

Copyright Oebro95.dk