wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Omdelt til beboere 20. august 2007 / Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde) i Beboerrum ved vaskeriet

Tirsdag den 25. september. 2007 kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
    6.   Budget for 2008. Incl. Langtidsplan
  7.   Orientering fra Udvalg
    8.   Eventuelt

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil sammen med den skriftlige beretning blive udsendt ca. en uge før mødets afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11. september 2007

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret eller ejendommens hjemmeside www.oebro95.dk   

 

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

 

 

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )