wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Omdelt til beboere 16.august 2006 / Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde) i Beboerrum ved vaskeriet

Onsdag den 20. September 2006 kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
    6.   Budget for 2007. Incl. Langtidsplan
  7.   Orientering fra Udvalg
    8.   Eventuelt

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil sammen med den skriftlige beretning blive udsendt ca. en uge før mødets afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest onsdag den 6. september 2006.

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret eller ejendommens hjemmeside www.oebro95.dk   

 

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

 

 

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )