wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Omdelt til beboere 24. august  2005 / Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde) i Beboerrum ved vaskeriet

Torsdag den 22. September 2005 kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
6.   Beslutning om mulighed for individuel lån til køkken og bad i boligen
7.   Beslutning om etablering af internet, telefoni og hybridnet
    8.   Budget for 2006. Incl. Langtidsplan
  9.   Orientering fra Udvalg
    10.  Eventuelt

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil sammen med den skriftlige beretning blive udsendt ca. en uge før mødets afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest torsdag den 8. september 2005.

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret eller ejendommens hjemmeside www.oebro95.dk   

 

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

 

 

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )