wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Omdelt til beboere den 31. august 2004 / Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Efter vedtægterne indkaldes der herved til afdelingsmøde (budgetmøde) i Beboerrum ved vaskeriet

Tirsdag den 28. September 2004 kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent  
2.   Valg af referent  
3.   Valg af stemmeudvalg  
4.   Afdelingsbestyrelsens beretning  
5.   Behandling af indkomne forslag  
6.   Etablering af fælleskøkken til klubværelser
    7.   Budget for 2005. Incl. Langtidsplan
  8.   Orientering fra Udvalg
    9.   Eventuelt

Afdelingsbestyrelsens forslag til budget vil blive udsendt 1 uger før mødets afholdelse. Ændringsforslag fra beboerne hertil skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 3 dage før mødets afholdelse.  De indkomne ændringsforslag vil herefter blive gennemgået af afdelingsbestyrelsen og  udsendt med afdelingsbestyrelsens kommentar til  beboerne.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5, Indkomne forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest Tirsdag den 14. september 2004

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Der henvises i øvrigt til den gældende forretningsorden for afdelingsmødet, som kan fås på ejendomskontoret eller ejendommens hjemmeside www.oebro95.dk   

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen  

( Forslag til budgetmødet afleveres til Formanden Søren Holm. Urbansgade 2.1.th )