wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

Revideret 22. maj 2012/Dion

     
 

Husorden

Færdsel

1. Færdsel, ophold og leg i ejendommen og gården skal ske under hensyntagen til beboerne, bygningerne, haveanlægget, gården og dens udstyr.

 

2. Bil- og cykelkørsel i port og gård er ikke tilladt. Undtaget herfra er dog småbørns kørsel på legepladser m.v.

 

3. Barnevogne, cykler, knallerter og lignende skal stilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til formålet.

Støj

4. Støj, der ikke kan undgås, skal begrænses i omfang og bør kun foregå i tidsrummet fra kl. 8.00-23.00. Her tænkes især på støj fra musikanlæg, egen musikudøvelse, brug af private vaske-, opvaske- og andre maskiner. Støj fra beboernes håndværksmæssige aktiviteter, der kan være til gene for andre beboere, skal ligeledes begrænses i omfang og må kun foregå i tidsrummet kl. 8.00-20.00 mandag til lørdag og kun kl. 12.00-20.00 på søn- og helligdage. Her tænkes især på brug af boremaskiner, hamren og lign

Andet

5. Tilsvining af ejendommens område skal undgås. Køkkenaffald og lignende, må f.eks. ikke placeres på køkkentrappen, men skal bæres ned i pose og anbringes i containeren.

 

6. Det er ikke tilladt at holde husdyr, men under visse betingelser er det tilladt at holde kat. se husdyrregler

 

7. Varmemesterens anvisninger skal følges.

 

8. Vaskeriet skal bruges efter de særlige regler, der findes som et tillæg til husordenen.

 

9. Værksted, bordtennisrum og andre fællesrum skal bruges efter de særlige regler, der findes som et tillæg til husordenen. (OBS! DER ER P.T. INGEN FÆLLESRUM I BRUG).

10. På baggrund af en ny rygelov, som er vedtaget i Folketinget, er det ikke længere tilladt at ryge på følgende arealer: Alle trappeopgange, elevator, loftgange, kældergange og vaskeriet

Husordenen er vedtaget på beboermøde den 8. maj 1989., pkt. 6. dog revideret maj 1992 – Pkt. 10. indsat på afdelingsmøde 22. maj 2008 - Pkt. 4. revideret maj 2012

Copyright Oebro95.dk