information                         

www.oebro95.dk

Grønt regnskab 2001

Miljøplan for Øbro 95

 

I forbindelse med det arbejde vi nu har lavet i Energiudvalget, har vi i samarbejde lave et grønt regnskab med en målsætning om, at kunne ud fra disse tal gennemskue sagens kerne, nemlig at spare på el, vand og varme. Og ud fra det, at i sidste ende at få co2'en ned. Her er en forklaring på vores tiltag vi har lavet i Øbro 95. Denne miljøplan er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 5. September 2001. 

Til næste år vil vi se mere på affalds situationen. I år har vi opstartet miljøafleveringsordning samt flaskeaflevering ved containeren. Vi vil prøve at se om der er kræfter til at holde et loppemarked næste år, så vi eventuelt kan komme af med noget at det der alligevel bliver sat til storskrald.

Miljøplanen bliver årligt revideret og godkendt af afdelingsbestyrelsen

 

El:

Som I kan se på nedenstående illustration over ejendommens elforbrug, har der været en god besparelse på vores elregning, fra  1998 - 2000 har ejendommen haft et fald i elregningen på 13,73 %      

Og vi har en målsætning der hedder under 70.000 kilowatt inden udgangen af år 2003.                                                  

 Hvad er der gjort: 

 Fremtiden: 

Der er udskiftet ca. 40 lystarmaturer fra 36 watt til 18 watt. Vil undersøge muligheden for at have lysefølere de steder det er muligt 
3 pumper i varmekælderen er skiftet   Skal have skiftet vaskemaskiner ud formentligt  i år 2005-2008. Der skulle gerne ligge en besparelse på ca. 10 % på den samlet elregning  
Der er opsat sparepærer på alle hovedtrapper så der er sat  15 watt sparepære op i stedet for 40 watts glødepære, mere lys og en god besparelse   
Skiftet alle frontlys på hovedtrapper til 15 watts sparepære.

 Målsætning:

At nedsætte elforbruget med 9 % inden udgangen af år 2003.

Vand: 

Der har siden vi starte op med gennemgang af ejendommens vandinstallationer fra 1997-2000 været et fald i vandforbruget på 21,77 %. Med den vandpris der er på nuværende tidspunkt er, er det en besparelse på 77.622 kr årligt. 

  Hvad er der gjort:   Fremtiden:
Der er i 1997 opstartet en årlig gennemgang af ejendommens installationer i forbindelse med den årlige varmeaflæsning. Udskifter løbene toiletter, er p.t. udskiftet 53 stk. Inden for en periode på 5 år. Det er 49 % af ejendommens toiletter der er sparetoiletter. Forventer at de resterende er udskifte inden 2005.   
Udskiftning af miljøtoilletter     
Udsendt materiale om sparetips mm.    
       
  Gode råd:    Målsætning:
Vask ikke op, eller rens grøntsager under rindende vand- brug balje! 
Fyld vaske-og opvaskemaskinen helt op før  start
Luk for vandet mens du børster tænder 
Tag brusebad i stedet for karbad
Luk bruser under indsæbning og hårvask
Vask bil med spand og børste 
Få skiftet pakninger i løbene vandhaner. Kontakt ejendomskontoret 
At nedsætte vandforbruget inden udgangen af år 2003 med 15 %
Liter pr. beboer i døgnet i år 2000: 146,33
Liter pr. beboer i døgnet i år 2004: 124,28

Fjernvarme:

Der er et fald fra 1996 til 2000 på 21 % Det skal siges at det også har været nogle lune år de sidste par år, men det er sikkert at der har været en reel besparelse i perioden 1996 - 2000.

  Hvad er der gjort:

 Fremtiden:

 Der er lavet isoleringsarbejder i kælder og på loft  Som overordnet punkt venter vi på at der skal laves om fra damp til hedt vand i varmecentralen. 
 Der er lavet isolering af karnapper I år 2002 skiftes styreanlægget til varmecentralen.  
Udskiftning til radiatorventiler  Det undersøges om det kan betale sig at få skiftet vores varmtvandsbeholder ud.  
Sket Indregulering af vores et strengede anlæg.    
   
 

 Målsætning

  Der ses på graddagekorriget tal og det er vores udgangspunkt, indtil vi ved om der kommer hedt vand. Til vores del af Østerbro

 Nyttige links: