wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk

22. Oktober 2007/Dion

 

Affaldsordning

 

Dagrenovation:

Dagrenovation er alt det affald, der er tilbage, når fx papir, miljøfarligt affald, haveaffald, glas og storskrald er sorteret fra. Enkeltdelene må ikke måle mere end 100 x 20 x 20.

Dagrenovationsbeholderne bliver tømt hver mandag i mellem 14-18 og torsdag i mellem 12-14.

 

Pap og Karton:

Der står 2 beholder  i dagrenovationsrummet. Tømmes ulige uger hver torsdag.

Her lægges alt fra:

Papkasser ( helst sammenfoldede )

Bølgepap

Karton

Emballage fra fx. legetøj og tandpasta

Storskrald:

Storskraldsrummet ligge bagved containeren. Rummet er aflåst og det er A-nøglen ( gadedørsnøglen ) der virker her til.

I dette rum stilles alt det er ikke må komme i containeren: møbler, hvidevare, tæpper og lignende. Tæpper skal skæres op i baner på 1 meter, løse genstande skal bundes.

Papkasser er ikke storskrald, men skal skæres i mindre stykker og smides i papbeholderne

Se på hjemmeside www.oebro95.dk - Hvornår næste tømning er.

 

Miljø farligt affald:

Vi har i samarbejde med Københavs affaldsservice lavet en ordning hvor man i fremtiden aflevere det miljøfarlige affald på ejendomskontoret, eller efter aftale  

Miljøfarligt affald er malerrester, batterier, rengøringsmidler mm. ( batterier kan også afleveres i beholder i  dagrenovationsrummet )

Flasker og glas:

Vi har lavet en aftale med flaskecompaniet om at de kommer og henter flaskecontainer, vi tjener så 10 øre. Pr flaske. Det er kun vin, spiritus og saftevandsflaske der må komme i flaskecontaineren som står ved siden af papirbeholderne .

Papir container:

Der står 2 beholder  i dagrenovationsrummet,

Her lægges alt fra aviser, edb-papir, indpakningspapir, ugeblade, reklamer samt telefonbøger der er af nyere dato efter 1999, som alle er svanemærket.

Papirbeholderne bliver tømt hver 14 fredag.

 

Ejendomskontoret's åbningstider  

Mandag – Fredag 7.00-8.00, Mandag 17.00-17.30

Telefon 35 26 24 28

Yderlige information se Københavns affaldsservice

 

Generelt:  I er altid velkommen til at kontakte os på ejendomskontoret. Hvis der er noget i er i tvivl om.

Copyright Oebro95.dk