wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

26. april 2004 /Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Onsdag den 26.maj 2004 kl.19.30

Beboerrummet ved vaskeriet

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2003
4. Godkendelse af målsætninger i 5 års plan for Øbro 95
5.   Behandling af indkomne forslag
  
6.   Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget 2005
  
7.   Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
     
8.   Status udvalg
     
9.   Eventuelt

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

* Afdelingsbestyrelsens beretning
* Revideret regnskab for 2003
* Målsætningsplan - 5 års plan        

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest tirsdag den 12. maj 2004. Indkomne forslag vil blive uddelt senest tirsdag den 19. maj 2004

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen