wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

delt ud den 25. april 2007 /Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Onsdag den 23. maj 2007 kl.19.00

Beboerrummet ved vaskeriet

Med følgende dagsorden:

Afdelingsbestyrelsen inviterer alle på lidt mad og drikke i forbindelse med Søren Holms 25 års jubilæum som formand for bestyrelsen i Øbro 95.
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2006
4 Omlægning af langtidsplan: Ny legeplads
5 Omlægning af langtidsplan: Nyt vaskeri.
6.   Behandling af indkomne forslag
  
7.   Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget 2008.
  
8.   Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
     
9.   Status udvalg
     
10.   Eventuelt

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

* Afdelingsbestyrelsens beretning
* Revideret regnskab for 2006

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest onsdag den 9. maj 2007. Indkomne forslag vil blive uddelt senest onsdag den 17. maj 2007

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen