wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

13. april 2005 /Bestyrelsen

 

Indkaldelse til afdelingsmøde

Torsdag den 19.maj 2005 kl.19.30

Beboerrummet ved vaskeriet

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 
2. Godkendelse af beretning
3. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2004
4.   Behandling af indkomne forslag
  
5.   Drøftelse af afdelingens budget for det kommende år, således at evt. forslag fra beboerne kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af forslag til budget 2006.
  
6.   Valg til afdelingsbestyrelsen ( 2 årig periode.)
     
7.   Status udvalg
     
8.   Eventuelt

Forud for afdelingsmødet udsendes følgende materiale til beboere:

* Afdelingsbestyrelsens beretning
* Revideret regnskab for 2004

Regnskabet vil blive udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand Søren Holm, Urbansgade 2.1.th senest torsdag den 5. maj 2005. Indkomne forslag vil blive uddelt senest tirsdag den 12. maj 2005

Det skal præciseres, at hver husstand uanset husstandens størrelse har 2 stemmer på mødet, og at der efter vedtægterne ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen